Công ty vốn Nhật Bản 100% cung cấp dịch vụ gia công phần mềm chuyên thị trường Nhật Bản, Phát triển và phát hành các loại apps(iOS-Android-Facebook), Thiết kế website, v.v..
Introduce Officers.

Inose Luan
CEO Inose Ruan

01.1988 Từ Việt Nam sang qua Nhật Bản
03.2001 Tốt nghiệp trường ĐH KEIO (Khoa Quản Trị Tổng Hợp)
04.2001 Tham gia Công ty On the EDGE (Hiện nay tên là Livedoor
*Chức vụ Assitant project manager
10.2001 Lên chức Project Manager
10.2004 Nghỉ việc công ty Livedoor
01.2005 Tham gia công ty Astmilcorp.
*Chức vụ Director
05.2006 Thành lập công ty JV-IT tại Việt Nam
*Chức vụ CEO

Masashi Mitani
General Manager Masashi Mitani

03.1998 Tốt nghiệp trường ĐH Quốc gia Yokohama (Khoa Thông tin Điện tử)
04.1998 Tham gia Công ty CSK
02.2004 Tham gia Công ty The Japan Research Institute
01.2007 Từ Nhật Bản sang qua Việt Nam
Tham gia JV-IT
10.2013 Chức vụ General Manager

Tấn Đạt
Leader Lab Trần Tấn Đạt

2009/07 Tốt nghiệp ngành CNTT trường ĐH Nông Lâm TPHCM
2010/03 đến nay: Làm việc tại JV-IT